Ben je ontslagen of wil je iemand ontslaan? Dan weet je waarschijnlijk wel dat er heel wat regels moeten worden nageleefd om dit correct te laten verlopen. Denk maar eens aan het volgen van de correcte opzegtermijn, een correcte ontslagvergoeding of een correcte motivatie. 

 

Onze gespecialiseerde ontslag advocaat helpt jou om dit proces correct te laten verlopen. Ben je onterecht ontslagen? Dan verdedigen wij graag jouw belangen. Wil je een werknemer ontslaan zonder een juridische fout te begaan? Onze expert helpt je onderneming door dit complexe proces te navigeren!

 

Neem nu vrijblijvend contact op met ons en wij helpen je dan zo snel mogelijk verder. Vul het onderstaande formulier in of bel ons via telefoonnummer 0497.38.22.76 – T: 03.369.28.00.

 

Verschillende soorten ontslag

Ontslag bij contract voor onbepaalde tijd

Wanneer je als werkgever een medewerker met een contract voor onbepaalde tijd wilt ontslaan, moet dit volgens strikte wettelijke regels gebeuren. De opzegging dient schriftelijk en binnen de wettelijk bepaalde opzegtermijn te gebeuren. Een uitzondering hierop is het ontslag om dringende redenen. 

 

Bij niet-naleving kan de opzegging nietig worden verklaard. Dit kan leiden tot het eisen van een schadevergoeding door de werknemer, die voor de werkgever bijzonder hoog kan uitvallen. 

 

Advocaat ontslag werknemer werkgever

Ontslag bij contract voor bepaalde tijd

 

Een contract voor bepaalde tijd of voor specifiek werk eindigt automatisch aan het einde van de afgesproken periode of na voltooiing van het werk, zonder dat er opzegging nodig is. Tussentijdse beëindiging door de werkgever kan alleen in de eerste helft van de contractduur zonder vergoeding, behalve bij ontslag om dringende redenen. 

 

Voortzetting na afloop impliceert een overgang naar voorwaarden, die gelijk zijn aan die van een contract voor onbepaalde tijd.

 

Ontslag wegens dringende redenen

Ontslag om dringende redenen is mogelijk wanneer een werknemer zich zodanig misdraagt dat verdere samenwerking onmogelijk wordt, zoals bijvoorbeeld bij diefstal of agressie. 

 

Dit ontslag vereist geen opzegtermijn of ontslagvergoeding, maar vereist wel een juridisch correcte onderbouwing en een strikte navolging van de ontslagprocedure. Bij geschillen is juridisch advies en eventueel een gang naar de arbeidsrechtbank noodzakelijk. Onterecht een werknemer ontslaan omwille dringende redenen kan leiden tot hoge schadevergoedingen. 

 

Ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Het is wettelijk niet toegestaan om een werknemer te ontslaan wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Indien een werknemer toch tijdens ziekte wordt ontslagen – bijvoorbeeld wegens herstructurering – start de opzegtermijn pas na hervatting van het werk. 

 

Als er onduidelijkheid of onenigheid is rond het ontslag en het verband met de ziekte, dan is juridische bijstand in dergelijke gevallen bijzonder sterk aanbevolen.

 

Collectief ontslag

Bij economische of technologische veranderingen kan een werkgever genoodzaakt zijn om meerdere werknemers tegelijk te ontslaan. Dit collectief ontslag is aan heel strikte voorwaarden gebonden. Werknemers die collectief ontslagen worden hebben recht op een inschakelingsvergoeding en moeten ondersteund worden bij het vinden van nieuw werk door middel van een tewerkstellingscel. 

 

Daarnaast is de werkgever verplicht om alle getroffen werknemers een vergoeding aan te bieden. Een collectief ontslag is pas mogelijk wanneer een bedrijf in het afgelopen jaar meer dan twintig werknemers in dienst had. 

 

Voor een gedetailleerd advies en begeleiding is het raadzaam om contact op te nemen met een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. 

 

De mogelijke rechten bij ontslag

  • Zwangerschap van werknemers: werknemers kunnen niet ontslagen worden vanwege hun zwangerschap. Let op: zij kunnen wel om andere redenen ontslagen worden, zoals bijvoorbeeld diefstal.
  • Politiek verlof: werknemers die politiek verlof nemen, genieten bescherming tegen ontslag. Zo kunnen zij hun politieke taken vervullen zonder risico op verlies van hun baan.
  • Ouderschapsverlof: tijdens het ouderschapsverlof hebben werknemers ontslagbescherming om hen in staat te stellen zich op hun gezin te concentreren.
  • Tijdskrediet: werknemers die tijdskrediet opnemen voor persoonlijke redenen of een opleiding zijn gedurende deze periode beschermd tegen ontslag.
  • Vakbondsafgevaardigden: deze werknemers genieten bescherming tegen ontslag om hun vakbondsactiviteiten vrij uit te kunnen oefenen zonder angst voor repercussies.
  • Betaald educatief verlof: werknemers die gebruikmaken van hun recht op betaald educatief verlof zijn beschermd tegen ontslag, wat hen aanmoedigt om zich verder te ontwikkelen.
  • Vaderschapsverlof: net als bij zwangerschaps- en ouderschapsverlof, beschermt vaderschapsverlof kersverse vaders tegen ontslag tijdens hun verlofperiode.
  • Adoptieverlof: werknemers die adoptieverlof opnemen, hebben recht op ontslagbescherming om hen tijd te geven om zich aan te passen aan hun nieuwe gezinssituatie.
  • Werknemers die een klacht hebben ingediend inzake discriminatie: deze werknemers zijn beschermd tegen ontslag als er een melding werd gedaan, een klacht werd ingediend of een rechtsvordering werd ingesteld wegens een inbreuk op de antidiscriminatiewetten. 

 

Denk jij dat een van deze rechten werd geschonden of wil je weten hoe je deze niet schendt? Een gespecialiseerde ontslag advocaat helpt je hiermee. 

 

Contacteer nu een advocaat ontslag en arbeidsgeschillen

Heb je advies nodig rond het ontslaan van een werknemer of ben je ontslagen en vraag je je af wat je rechten zijn? Neem gratis contact met ons op en een ontslag advocaat van Bannister Advocaten helpt je snel verder met jouw vraag. Je kunt ons bereiken via het bovenstaande formulier info@bannister.be of via het telefoonnummer 0497.38.22.76 – T: 03.369.28.00.

 

Wij behandelen elke aanvraag discreet en snel.