Arbeidsreglement en regelgeving

Naast het algemeen geldend arbeidsrecht beschikt iedere sector over zijn eigen wetten en regels die een werkgever moet respecteren bij het tewerkstellen van personeel.

 

U dient zich als werkgever o.m. te houden aan de sectorale regels omtrent de arbeidsduur, de vakantieregelingen, de toekenning van ecocheques, de uitkering van premies en vergoedingen (mobiliteitsvergoeding, eindejaarspremie, sector premie), nachtwerk, het ter beschikking stellen van werkkledij,…

Daarnaast dient u ook te waken over het welzijn van uw werknemers. Werken zij in een veilige omgeving? Wordt het alcohol en drugsbeleid gerespecteerd? Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag?

 

Voor een heldere en transparante arbeidsorganisatie binnen uw bedrijf is het hebben van een allesomvattend en up-to-date arbeidsreglement van cruciaal belang.

Heeft u vragen over de organisatie van het werk binnen uw bedrijf?

Aarzel niet en contacteer ons! Ook voor het opstellen van een arbeidsreglement op maat van uw onderneming kan u rekenen op onze expertise.