Ondernemingen met werknemers in dienst moeten een arbeidsreglement opmaken, bijhouden en bewerken. 

 

De wetgeving rond arbeidsreglementen is echter niet eenvoudig want er zijn talloze regels en formaliteiten, die moeten worden nageleefd. De ervaring leert dan ook dat veel ondernemingen niet volledig op orde zijn met betrekking tot hun arbeidsreglement.

 

Dien je een arbeidsreglement op te stellen voor je onderneming? Of moet het arbeidsreglement worden aangepast? Dan is het een goed idee om het te laten opstellen door een gespecialiseerde advocaat. Zo kun je op beide oren slapen.

 

Het team sociaal recht van Bannister Advocaten heeft door de jaren heen in Vlaanderen een stevige reputatie en kennis opgebouwd met betrekking tot het opstellen en het wijzigen van waterdichte arbeidsreglementen. Ook jouw arbeidsreglement kunnen we aanpakken. Laat een bericht achter via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00 en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Wil je graag meer informatie over het opstellen van arbeidsreglementen? Lees dan hieronder verder, waar we de belangrijkste zaken op een rijtje zetten.

Wat is een arbeidsreglement precies?

Het arbeidsreglement is een document waarin de rechten en de plichten van zowel de werkgever als de werknemer worden opgenomen. In het arbeidsreglement kunnen werknemers ook meer informatie vinden over het functioneren van de onderneming waarvoor ze werkzaam zijn.

 

Zowel de werkgever als de werknemer moeten de regels uit het arbeidsreglement naleven.

 

Arbeidsreglement opstellen

Arbeidsreglement opstellen: wat moet er allemaal in staan?

Wat er precies allemaal in een arbeidsreglement moet worden opgenomen, hangt af van de sector van de onderneming. De wetgeving voorziet wel in een reeks elementen, die in elk arbeidsreglement moeten worden opgenomen, zoals:

 

 • De gegevens van de onderneming;
 • De uurregeling en de arbeidsduur (zowel in het kader van een voltijdse arbeidsovereenkomst, als in het kader van een deeltijdse arbeidsovereenkomst);
 • Jaarlijkse vakantie en de manier waarop vakantie moet worden aangevraagd en wordt toegekend;
 • De betaling van het loon (wijze waarop, tijdstip, plaats);
 • De manier van controle op arbeid;
 • De wijze waarop de arbeid beëindigd kan worden (opzeggingstermijn etc.);
 • Rechten en plichten toezichthoudend personeel;
 • De straffen, het bedrag en de bestemming van de boetes en de tekortkomingen, die zij bestraffen;
 • Informatie over de eerste hulp bij ongevallen; 
 • Namen van de leden van de ondernemingsraad;
 • Vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • en nog veel meer.

 

Een arbeidsreglement kan dus bijzonder uitgebreid zijn. Het is daarbij van groot belang dat elk van de clausules wordt opgesteld in overeenstemming met het toepasselijke recht.

De procedure voor het opstellen van een arbeidsreglement

In principe moet het arbeidsreglement tot stand komen na overleg tussen de werkgever en de werknemer. Er zijn twee verschillende procedures voor het opstellen van een arbeidsreglement.

Opstellen arbeidsreglement zonder ondernemingsraad

Als er geen ondernemingsraad is, dient de werkgever zelf het arbeidsreglement op te stellen. Dit arbeidsreglement moet dan worden ‘aangeplakt’. Dit betekent dat het arbeidsreglement ergens in de onderneming voor een periode van 15 dagen beschikbaar moet worden gesteld. 

 

Tijdens deze periode kunnen de werknemers het arbeidsreglement doornemen en eventueel opmerkingen formuleren. Er moet door de werkgever een register worden aangemaakt waarin deze opmerkingen kunnen worden opgenomen.

 

Als de termijn van 15 dagen verstreken is, moet het ontwerp van het arbeidsreglement en het bijbehorende register met de opmerkingen aan de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten worden doorgestuurd.

 

Als er geen opmerkingen zijn, treedt het arbeidsreglement in werking. 

 

Als er wel opmerkingen werden gemaakt, zal de inspecteur binnen een termijn van 30 dagen de uiteenlopende standpunten van de werkgever en de werknemers proberen te verzoenen. Als er geen verzoening is, wordt de zaak naar het bevoegd paritair comité doorgestuurd. 

Opstellen arbeidsreglement door de ondernemingsraad

Als er wel een ondernemingsraad is, is deze raad bevoegd om het arbeidsreglement op te stellen. Er moet in de raad een overeenstemming worden gevonden over de inhoud van het arbeidsreglement. Wanneer er overeenstemming wordt gevonden, treedt het arbeidsreglement na 15 dagen in werking. 

 

Als de ondernemingsraad niet tot overeenstemming komt, wordt het dossier naar de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten doorgestuurd. De inspecteur zal dan proberen om binnen de 30 dagen alsnog de partijen tot overeenstemming te laten komen. Zo niet, dan wordt de zaak naar het bevoegd paritair comité doorgestuurd.

De procedure voor het wijzigen van een arbeidsreglement

Voor elke wijziging van het arbeidsreglement moet in principe opnieuw de bovenvermelde procedure worden doorlopen. Het is dus van groot belang om van begin af aan een correct en kwaliteitsvol arbeidsreglement op te stellen.

Contacteer een gespecialiseerde advocaat

Het opstellen of het wijzigen van een arbeidsreglement is geen eenvoudig proces. Er komt heel wat bij kijken en een fout kan grote gevolgen hebben. Het dan ook aangewezen om een advocaat te raadplegen, die je kan helpen een volledig correct arbeidsreglement op te stellen. 

 

Het team sociaal recht van Bannister Advocaten bestaat uit gespecialiseerde advocaten met een ruime ervaring op het gebied van het opstellen van arbeidsreglementen. Wens je een arbeidsreglement te laten opstellen of aan te passen? Contacteer dan ons team via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.