Vier niveaus

Er zijn vier niveaus waaronder een inbreuk op de sociale wetgeving kan worden onderbracht. Dit wordt bepaald op basis van de ernst van de inbreuk.  Onder het sociaal strafrecht bestaan er algemene sancties en bijzondere sancties. De algemene sancties zijn o.m. het opleggen van een administratieve geldboete of een strafrechtelijke geldboete en/of een gevangenisstraf.

Daarnaast kan de overheid ook bijzondere sancties opleggen. Dit kan o.m. een exploitatieverbod, een tijdelijke bedrijfssluiting of een beroepsverbod inhouden. Deze laatste kunnen enkel worden opgelegd voor inbreuken van niveau 3 of niveau 4. Een combinatie van beide sancties is niet mogelijk.

Niveau 1: Lichte inbreuken

Lichte inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.

 

Voorbeelden van lichte inbreuken op de wettelijke bepalingen van het arbeids- en het sociaal zekerheidsrecht zijn: eenvoudige administratieve verplichtingen niet nakomen, het niet opnemen van bepaalde elementen in een arbeidsovereenkomst voor een uitzendarbeid,…

Niveau 2: Inbreuken van matige ernst

Inbreuken van matige ernst worden bestraft met ofwel een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro ofwel een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.

 

Voorbeelden van deze inbreuken zijn: wanneer jaarlijkse vakantie niet wordt nageleefd, wanneer er geen arbeidsreglement wordt opgesteld,…

Niveau 3: Zware inbreuken

Zware inbreuken worden net zoals inbreuken van niveau 2 gestraft met ofwel een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1.000 euro ofwel een administratieve boete van 50 tot 500 euro.

 

Voorbeelden van deze inbreuken zijn: het niet sluiten van een arbeidsongevallenverzekering, deeltijdse werknemers buiten de uren vermeld in het werkrooster tewerkstellen,…

Niveau 4: Zeer zware inbreuken

Tot slot zijn er nog inbreuken op niveau 4, namelijk de zeer zware inbreuken. Deze  worden bestraft met ofwel een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een strafrechtelijke boeten van 600 tot 6.000 euro ofwel met een administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro.

 

Voorbeelden hiervan zijn: zwartwerk, kinderarbeid, het tewerkstellen van illegalen,…

 

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Herhaling?

Wanneer er nieuwe inbreuken worden gepleegd binnen het jaar dat volgt op de veroordeling voor een vorige sociaalrechtelijk inbreuk, kunnen de maximumbedragen van de straffen worden verdubbeld.

Heeft u vragen omtrent sociaal strafrecht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!