Ben je ontslagen wegens dringende redenen of wil je een werknemer snel ontslaan? Onze gespecialiseerde advocaten assisteren je graag met het controleren of alles correct verlopen is en of aan de specifieke verplichtingen is voldaan. 

 

Wij geven advies over de te ondernemen stappen bij het ontslag of advies over het ontslag om dringende redenen aan te vechten. Daarnaast kunnen we ook onderhandelen, bemiddelen of je belangen voor de rechtbank verdedigen.

 

Heb je een advocaat nodig, die je helpt met een onterecht ontslag of helpt om een werknemer juridisch correct te ontslaan? Neem dan vandaag nog contact met ons op via het onderstaande formulier of het telefoonnummer M: 0497.38.22.76 – T: 03.369.28.00.

Een van onze ervaren specialisten arbeidsrecht zal je dan zo snel mogelijk verder helpen.

 

Hierronder vind je meer informatie over hoe wij je kunnen helpen.

Hoe werkt het ontslag om dringende redenen?

Ontslag op staande voet is pas mogelijk indien er sprake is van een ernstige fout, die de verdere professionele samenwerking definitief onmogelijk maakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld diefstal op het werk, verduistering van goederen of mishandeling van een persoon. 

 

Bij een ontslag om dringende redenen is er geen verplichting tot het naleven van een opzegtermijn of het betalen van een ontslagvergoeding. 

 

Er is wel een strikte procedure om te volgen, zodat het ontslag om dringende redenen geldig is. 

 

 • Stap 1 – beëindiging contract: schriftelijk binnen drie werkdagen na constatering van de feiten.
 • Stap 2 – informeren werknemer: schriftelijke toelichting van de verwijten binnen drie werkdagen na contractbeëindiging.
 • Stap 3 – motivatie ontslag: verplicht schriftelijk, bij voorkeur per aangetekende brief. Alternatieven zijn een door de werknemer ondertekende ontvangstbevestiging van een gewone brief of overhandiging via de gerechtsdeurwaarder.
 • Stap 4 – (optioneel) gecombineerde communicatie: optioneel, in één brief zowel contractbeëindiging als de dringende redenen vermelden, te versturen binnen drie werkdagen na de definitieve vaststelling van de dringende reden.

 

Hoe wij je kunnen helpen

 

Analyse en advies bij ontslag om dringende redenen

 • Beoordeling van de situatie: wij beginnen met een grondige evaluatie van de situatie om alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot het ontslag te verzamelen. 

 

 • Advies over de beste aanpak: op basis van deze initiële beoordeling wordt een advies op maat gegeven over de juridische haalbaarheid van het ontslag om dringende redenen. 

 

Ondersteuning bij het opstellen en de notificatie

 • Opstellen van de vereiste documentatie: wij stellen de benodigde documenten – zoals ontslagbrieven en eventuele andere juridische kennisgevingen op – om ervoor te zorgen dat deze juridisch correct zijn en de redenen voor ontslag duidelijk communiceren.

 

 • Begeleiding bij de kennisgeving aan de werknemer: assistentie bij het proces van het informeren van de werknemer over het ontslag. Zodat dit op een juridisch correcte en gepaste wijze gebeurt. 

 

Vertegenwoordiging en onderhandeling

 • Bijstand bij procedures: actieve ondersteuning bij de onderhandelingen met de betrokken werknemer of zijn/haar vertegenwoordigers om tot een minnelijke oplossing te komen.

 

 • Vertegenwoordiging voor de rechtbank: volledige juridische bijstand tijdens het gehele rechtsproces, van de voorbereiding van het dossier tot de verdediging voor de rechter om de belangen van de cliënt te behartigen.

 

Beschermde werknemers en discriminatie

Wij geven ook advies over en bijstand bij complexe ontslagsituaties van beschermde werknemers. Daarnaast hebben we ook de nodige expertise voor het aanpakken van discriminatievorderingen gerelateerd aan ontslag.

 

Waarom zou je kiezen voor Bannister Advocaten?

 

 • Ervaring: ons team heeft uitgebreide ervaring met ontslagzaken en is deskundig in het ondersteunen van zowel werkgevers als werknemers. Door onze jarenlange ervaring hebben wij altijd snel een passend en praktisch advies voor je.

 

 • Persoonlijke aanpak: wij werken altijd op maat van jouw wensen en behoeften. Elke zaak is uniek, daarom geven we altijd de nodige aandacht om te luisteren naar jouw verhaal. 

 

 • Resultaatgericht: wij werken effectief en transparant. Zo houden we de kosten onder controle en behalen we snel de nodige resultaten op juridisch vlak. 

 

Conclusie advocaat ontslag dringende redenen

 

Wanneer je een ontslag om dringende redenen juridisch correct wilt laten verlopen, dan is de bijstand van een ervaren advocaat geen overbodige luxe. Onze gespecialiseerde experts helpen je met het ontslaan van een werknemer om dringende redenen of vechten jouw ontslag aan, wanneer dit onterecht zou zijn geweest. 

 

Neem nu contact met ons op via het bovenstaande formulier of via het telefoonnummer 0497.38.22.76 – T: 03.369.28.00. Wij behandelen je vraag discreet en zo spoedig mogelijk.