Het ontslaan van een werknemer is geen eenvoudig proces. Er zijn een reeks regels en juridische procedures waarmee je rekening moet houden. Bij het ontslag van een handelsvertegenwoordiger komen daar nog een aantal belangrijke regels bij.

 

Denk je eraan om een handelsvertegenwoordiger te ontslaan? Of ben je zelf handelsvertegenwoordiger en zijn er mogelijks zaken fout gelopen bij je ontslag? Raadpleeg dan zeker een gespecialiseerde advocaat, die je door dit juridisch kluwen kan begeleiden.

 

Het team sociaal recht van Bannister Advocaten heeft door de jaren heen een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van juridische kwesties rond het ontslag van handelsvertegenwoordigers. Contacteer gerust een van onze specialisten via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03.369.28.00.

 

Wil je graag meer informatie over het ontslag van handelsvertegenwoordigers? Lees dan gerust verder.

Wat is een handelsvertegenwoordiger precies?

Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die cliënteel opspoort en onderhandelingen voert met het oog op het aantrekken van nieuw cliënteel. 

 

De handelsvertegenwoordiger werkt:

 

 • onder het gezag van
 • voor rekening van
 • in naam van diens werkgever.

 

Ontslag handelsvertegenwoordiger - wat je moet weten

Uitzonderingen

 

De wet voorziet een definitie voor handelsvertegenwoordigers. Vaak ontstaat er echter verwarring met andere wettelijke begrippen als ‘tussenpersoon’, ‘makelaar’, ‘concessiehouder’ etc. die allen geen handelsvertegenwoordiger zijn.

 

Er is eveneens een afzonderlijk regime voor handelsvertegenwoordigers in de wereld van de verzekeringen. 

 

Win dus eerst en vooral advies in over de kwalificatie als handelsvertegenwoordiger in jouw specifieke situatie. Het kan immers zijn dat de persoon helemaal geen handelsvertegenwoordiger is en de regels zoals hieronder beschreven niet van toepassing zijn.

Ontslag handelsvertegenwoordiger: de basisregels

Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer en de algemene regels rond ontslag zijn dus ook van toepassing bij het ontslag van een handelsvertegenwoordiger.

 

Houd dus rekening met de regels omtrent:

 

 • De motivering van het ontslag (al dan niet dringende redenen)
 • Opzeggingsvergoedingen
 • enzoverder

 

Voor meer informatie over de Belgische ontslagwetgeving kun je terecht op onze algemene pagina inzake ontslag.

Ontslag handelsvertegenwoordiger: de bijkomende regels

In het geval van ontslag handelsvertegenwoordiger komen er bovenop de algemene regeling, zoals hierboven kort besproken, nog een aantal bijkomende regels. Wij zetten de belangrijkste regels voor je op een rijtje.

Uitwinningsvergoeding

Wanneer de ontslagen handelsvertegenwoordiger aan een aantal voorwaarden voldoet, zal hij of zij recht hebben op een zogenaamde ‘uitwinningsvergoeding’. Deze vergoeding wordt toegekend omdat de handelsvertegenwoordiger inkomstenverlies lijdt door het verlies van het aangebrachte cliënteel.

 

Deze vergoeding komt dus bovenop een eventuele opzeggingsvergoeding, die na het ontslag wordt toegekend.

Voorwaarden voor een uitwinningsvergoeding

Een uitwinningsvergoeding is niet altijd verschuldigd na ontslag handelsvertegenwoordiger. Er moet immers aan vier voorwaarden zijn voldaan:

 

 • De arbeidsovereenkomst werd “tegen zijn wil en zonder zijn fout” beëindigd (dus zonder dringende reden).
 • De handelsvertegenwoordiger werkte langer dan één jaar voor de werkgever.
 • De handelsvertegenwoordiger moet effectief cliënteel hebben aangebracht. 
 • De handelsvertegenwoordiger heeft nadeel geleden ten gevolge van het verlies van het cliënteel.

 

De ervaring leert dat er omtrent deze voorwaarden vaak discussie ontstaat tussen de werkgever en de handelsvertegenwoordiger bij ontslag. Het is dus aangewezen om van tevoren advies in te winnen over de toepassing van deze voorwaarden in jouw specifieke situatie.

De omvang van de uitwinningsvergoeding

De uitwinningsvergoeding wordt als volgt berekend:

 

 • Het loon voor drie maanden werk als de ontslagen vertegenwoordiger tussend één en vijf jaar voor de werkgever werkte.
 • Te vermeerderen met één maand loon per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit.

 

Houd er tevens rekening mee dat de uitwinningsvergoeding als loon gekwalificeerd wordt en dus ook als zodanig wordt belast. Zo zullen er bijvoorbeeld socialezekerheidsbijdragen over betaald moeten worden.

Concurrentiebeding

De aanwezigheid van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst tussen de handelsvertegenwoordiger en de werkgever heeft ook implicaties op het ontslag.

 

Wanneer een dergelijk concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst aanwezig is, wordt de aanwerving van cliënteel door de handelsvertegenwoordiger vermoed.

 

Dit heeft als gevolg dat het aan de werkgever toekomt om te bewijzen dat er geen cliënteel werd aangebracht als er discussie ontstaat over de uitwinningsvergoeding. Onthoud dat het aanwerven van nieuw cliënteel een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op die vergoeding (zie hierboven).

En verder

Naast het bovenstaande zijn er nog een hele reeks formaliteiten en nuances, die een impact kunnen hebben op de afwikkeling van een ontslag van een handelsvertegenwoordiger. We kunnen al deze mogelijkheden niet zomaar op één webpagina opsommen, hiervoor heb je al snel een boek nodig. Laat je dus informeren door een expert om een volledig beeld te krijgen van jouw specifieke situatie.

Contacteer een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat van Bannister

Ben je verwikkeld in een kwestie rond het ontslag van een handelsvertegenwoordiger? Dan is het een goed idee om advies in te winnen van een gespecialiseerd advocaat. Je advocaat zal je kunnen uitleggen wat de implicaties zijn van het ontslag en – indien nodig – je belangen verdedigen voor de arbeidsrechtbank.

 

Zo ben je verzekerd van het best mogelijke resultaat.

 

Contacteer gerust één van de specialisten van Bannister via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03.369.28.00. 

 

Wij helpen je dan zo snel mogelijk verder.