Covid-19: Kan een werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren?

Inmiddels werden reeds meer dan 1.000.000 mensen door hun werkgever in gehele of gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid geplaatst. Een ander deel van de bevolking werkt voortaan van thuis uit. Uiteraard zijn er ook nog steeds mensen voltijds of deeltijds actief binnen de muren van de onderneming.

Wat als een werknemer met een ‘verhoogd risico’ op besmetting zich aanbiedt op de werkvloer? Kan u hen als werkgever terug naar huis sturen? Volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • Werknemer is teruggekeerd uit een risicogebied.
  • Partner of kind van de werknemer blijkt besmet.
  • Werknemer vertoont symptomen.

 

Werkverschaffing

Een werkgever heeft de contractuele verplichting om aan zijn/haar werknemers werk te verschaffen. Doet u dat als werkgever niet, begaat u een ernstige contractuele fout wat in extreme situatie zelfs tot een verbreking van de arbeidsovereenkomst kan leiden. In principe mag de toegang tot de werkvloer dan ook niet geweigerd worden. Indien de besmetting met het Covid-19 vaststaat, geldt de verplichting tot het verschaffen van werk uiteraard niet.

Welzijn van de werknemers

Ondanks de contractuele verplichting om werknemers werk te verschaffen, kan de werkgever wel als preventiemaatregel vragen aan de werknemer met een verhoogd risico, om thuis te blijven om op die manier de risico’s op besmetting voor andere werknemers te verminderen. Dit kan op basis van volgende 2 argumenten:

  • Zorgplicht

Naast de verplichting om een individuele werknemer werk te verschaffen, heeft de werkgever ook de plicht om te waken over het algemeen welzijn van alle werknemers die zich op de werkvloer bevinden.(=‘duty of care’ )

Een werkgever dient alle nodige maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (artikel 5 Welzijnswet).

  • Verplichting van de werknemer

Iedere werknemer is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de eigen gezondheid en veiligheid maar ook voor die van zijn/haar collega’s (artikel 6 Welzijnswet).

Weigering door de werknemer

De kans bestaat dat de werknemer met een verhoogd risico weigert om naar huis terug te keren. Dan heeft u als werkgever twee opties:

  • ofwel werkt u alternatieve oplossingen uit (vb. uitbreiding telewerk, herschikken werkplaats, individueel gebruik bureaumateriaal);
  • ofwel doet u beroep op de arbeidsgeneesheer: deze kan een werknemer indien nodig verplicht op ziekteverlof sturen.

 

Indien de werknemer weigert om zich bij de arbeidsgeneesheer aan te bieden en u vindt geen akkoord over de organisatie van het werk, dan kan u alsnog de toegang tot de werkvloer ontzeggen op basis van de zorgplicht.

Wilt u meer informatie over dit artikel? Mr. Maxim KORTHOUDT is gespecialiseerd in deze materie en beantwoordt graag al uw vragen!  Contacteer onze specialist via maxim.korthoudt@bannister.be of via het telefoonnummer 03 369 28 00.

26 maart 2020