Gerechtvaardigde afwezigheid van het werk bij het afnemen van een coronatest. Hoe zit dat nu juist?

Sinds 3 november 2021 kan iedereen, die vermoedelijke symptomen van COVID-19 heeft, op de website www.mijngezondheid.be een ‘Self Assessment Testing Tool’ (SAT-Tool) invullen. Door deze vragenlijst in te vullen kan de burger inschatten of het laten afnemen van een coronatest zinvol is.

De Self Assessment Testing Tool is vooral bedoeld om de druk op de huisartsen te verlagen. Personen met milde symptomen kunnen de vragenlijst invullen en krijgen indien nodig een code om een coronatest te laten afnemen.

Wanneer de persoon, die vermoedt dat hij corona heeft, een code heeft ontvangen en een afspraak heeft gemaakt in een testcentrum, moet hij in quarantaine gaan in afwachting van de uitslag van de PCR-test. Voorheen diende een werknemer, om gewettigd afwezig te zijn van het werk, in het bezit te zijn van een ziektebriefje. Bijgevolg moest de huisarts toch geraadpleegd worden, waardoor het doel van de Self Assessment Testing Tool sneuvelde. Hier is verandering in gekomen met de CAO nr. 160 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 november 2021.

Van 19 november 2021 tot en met 28 februari 2022 kunnen werknemers die via de SAT-Tool het advies krijgen om zich te laten testen op het coronavirus, gewettigd afwezig zijn van het werk met behoud van hun loon ten laste van de werkgever.

Wanneer een werknemer via de tool het advies krijgt om zich te laten testen, krijgt hij eveneens een afwezigheidsattest dat hij kan voorleggen aan zijn werkgever. Zo dient de werknemer dus géén huisarts meer te raadplegen en wordt de druk op de huisartsen aanzienlijk verlaagd.

De duur van de gerechtvaardigde afwezigheid is afhankelijk van het feit of de werknemer al dan niet kan telewerken. Wanneer een werknemer niet kan telewerken mag hij afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en het resultaat ervan te verkrijgen. Hier geldt een maximumduur van 36 uur, die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest via de tool.

Wanneer de werknemer wél kan telewerken mag hij afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om de test te laten afnemen en het resultaat ervan te verkrijgen. Ook hier geldt een maximumduur van 36 uur, die ingaat vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest via de tool. Echter geldt er hier de verplichting om -in afwachting van het resultaat- de arbeidsovereenkomst verder uit te oefenen via telewerk.

Een werknemer kan slechts drie keer gebruik maken van de maatregel én enkel wanneer hij lichte symptomen vertoont. Als de werknemer ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of wanneer de gezondheidstoestand snel achteruit gaat is deze CAO nr. 160 niet van toepassing en dient hij een arts te contacteren.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.