Het ‘Terug naar werk’-Fonds

Op 1 april 2024 is het Terug Naar Werk-fonds van start gegaan, waardoor de outplacementverplichting bij het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd afgeschaft.

Het Terug Naar Werk-fonds betreft een financieringssysteem voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening op maat, zoals onder andere loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching voor wie arbeidsongeschikt erkend is en van wie de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht is beëindigd op initiatief van de werkgever (vanaf 1 april 2024) of voor wie langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt erkend is als werknemer of werkzoekende (pas vanaf 1 april 2025)

Dit TNW-fonds brengt verschillende gevolgen met zich mee, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Gevolgen voor werkgevers

Als gevolg van het TNW-Fonds zijn werkgevers niet langer verplicht om bij het beëindigen van het contract vanwege medische overmacht outplacementbegeleiding aan te bieden. In plaats daarvan moeten ze dit bedrag in het nieuwe Terug Naar Werk-fonds storten.

Vanaf 1 april 2024 moet elke werkgever die zich op de medische overmacht beroept om de arbeidsovereenkomst te beëindigen:

  • Dit aan het RIZIV ter kennis brengen (binnen 45 dagen na beëindiging); en
  • Vervolgens een bijdrage van 1.800 euro storten in het TNW-fonds.

Gevolgen voor werknemers

Het TNW-Fonds brengt uiteraard ook veranderingen met zich mee voor bepaalde werknemers. U kan een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds:

  • Vanaf 1 april 2024: indien u arbeidsongeschikt bent erkend en uw werkgever zich op de medische overmacht heeft beroepen om uw arbeidsovereenkomst (ten vroegste op 1 april 2024) te beëindigen. U moet uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • Vanaf 1 april 2025 (bijkomende groep): indien u als werknemer of werkzoekende langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent erkend (invaliditeit).

Doel van het TNW-Fonds

Het TNW-fonds biedt nieuwe perspectieven voor mensen in arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen via een tussenkomst van het TNW–fonds een gespecialiseerde dienstverlening op maat inkopen zoals loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching, met als doel stappen naar werk bij een andere werkgever te zetten.

Heb je vragen over deze complexe materie? Onze experten staan voor je klaar. Contacteer ons via info@bannister.be of via 03 369 28 00