Mijn werkgever zit in de problemen, hoe bescherm ik mezelf tegen ontslag of faillissement?

Onze economie kreunt onder de huidige gezondheidscrisis. Heel wat bedrijven werden gedwongen om hun activiteiten volledig of gedeeltelijk stop te zetten. De omzet daalde zienderogen. Stilaan gaan we naar een versoepeling van de quarantainemaatregelen waarbij ook bedrijven geleidelijk aan opnieuw hun deuren kunnen openen. Toch voorspellen experts dat sommige bedrijven het zeer moeilijk zullen krijgen om het hoofd boven water te houden.

Wat kan dat betekenen voor u als werknemer?

Ontslag

Meer dan een miljoen werknemers zitten momenteel thuis omdat hun bedrijf hen tijdelijk niet kan tewerkstellen. Door de versoepeling van het systeem van tijdelijk werkloosheid wegens overmacht probeert de overheid om bedrijven meer financiële ademruimte te geven zodat er geen ontslagen vallen of bedrijven niet massaal failliet gaan.

Het feit dat u momenteel tijdelijk werkloos bent, wil niet zeggen dat u niet meer ontslagen kan worden. Een werkgever kan altijd een einde maken aan de arbeidsovereenkomst.

Uiteraard moet de werkgever de ontslagregels volgen en het ontslag motiveren.

Kan ik het ontslag betwisten?

Bedrijven die financieel getroffen zijn door de pandemie en beroep doen op tijdelijke werkloosheid zullen logischerwijze economische redenen inroepen voor het ontslag. Toch zal de werkgever voorzichtig moeten zijn.

Indien u het vermoeden heeft dat de geformuleerde ontslagredenen niet correct zijn, kan u “het kennelijk onredelijk ontslag” of “het misbruik van ontslagrecht” inroepen. De werkgever zal in dit geval de economische moeilijkheden moeten kunnen aantonen.

Mijn werkgever is failliet

Bij een faillissement van uw werkgever zal de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd worden. De curator zal de ontslagdocumenten in orde brengen en aan u bezorgen.

De kans bestaat dat u nog loon, vakantiegeld, een eindejaarspremie en/ of opzeggingsvergoeding te goed heeft van uw werkgever. Om hiervan iets te recupereren dient u een aangifte van schuldvordering te doen bij de curator. De curator zal bekijken of uw schuldvordering kan betaald worden uit het vermogen van het bedrijf. Zo niet, zal de curator u de toestemming geven om een compensatie op te vragen bij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (kortweg: FSO of Sluitingsfonds).

Tegemoetkoming Sluitingsfonds

Om een tegemoetkoming te ontvangen moet u een aanvraag indienen bij het FSO. Na goedkeuring van uw dossier zal u een vergoeding ontvangen.

Opgelet! De vergoedingen die het FSO uitkeert zijn geplafonneerd en gaan tot maximaal 25.000 euro bruto.

Bannister Advocaten

Gaat u niet akkoord met de opgegeven ontslagredenen of wilt u begeleiding bij de aangifte van uw schuldvordering? Aarzel niet en contacteer ons! Wij staan u hierbij met raad en daad bij.

U kan ons contacteren via het contactformulier of rechtsreeks per e-mail (info@bannister.be) en telefoon (03/369.28.01)

24 april 2020