De Belgische wetgeving voorziet een specifieke ontslagbescherming voor vakbondsafgevaardigden. Deze personen kunnen slechts onder bepaalde omstandigheden worden ontslagen. Inbreuk op deze regelgeving kan aanleiding geven tot hoge ontslagvergoedingen. 

 

Deze regelgeving is bijzonder complex en de gevolgen kunnen groot zijn. Het is daarom aangewezen om het advies van een gespecialiseerd advocaat in te winnen alvorens je overweegt om een vakbondsafgevaardigde te ontslaan. Een dergelijke specialist kan je ook helpen met het oplossen van een geschil na zo’n ontslag.

 

Het team sociaal recht van Bannister Advocaten heeft een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van het behandelen van dossiers rond ontslagvergoedingen voor vakbondsafgevaardigden. Heb je als werkgever te maken met een kwestie rond deze materie? Contacteer dan gerust onze specialisten via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.

 

Wil je graag meer informatie? Lees dan verder. Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

 

Wie wordt er precies beschermd?

Het woord ‘vakbondsafgevaardigde’ dekt niet de volledige lading. Volgens de wet worden de volgende personen beschermd:

 

 

Daarnaast kan de bescherming nog afhangen van een hele reeks bijkomende factoren, zoals het al dan niet op geldige wijze indienen van de kandidatuur.

 

De ervaring leert dat kwesties rond vergoedingen ontslag vakbondsafgevaardigden vaak beginnen met de vraag: viel of valt de betrokken persoon onder deze bescherming? 

 

Het antwoord is vaak niet eenvoudig.

 

Vergoeding ontslag vakbondsafgevaardigde

Wat houdt de ontslagbescherming voor vakbondsafgevaardigden in?

De personeelsafgevaardigden, vakbondsvertegenwoordigers en kandidaten zoals omschreven in de voorgaande alinea’s kunnen slechts ontslagen worden:

 

 • om dringende redenen, die vooraf door de rechtbank wordt aanvaard.

 

 • om redenen van economische of technische aard, die door het paritair of door de rechtbank werden erkend.

 

Elk ander ontslag is verboden. 

Welke vergoedingen voor ontslag vakbondsafgevaardigde?

Als een werkgever alsnog een personeelsafgevaardigde, een vakbondsvertegenwoordiger of een kandidaat ontslaat, buiten de situaties zoals omschreven in de vorige alinea’s, kan deze aanspraak maken op een beschermingsvergoeding.

Reïntegratie werd aangevraagd

 

De omvang van deze vergoeding hangt af van een reeks factoren waaronder het eventuele ‘reïntegratieverzoek’ van de ontslagene. Een reïntegratie houdt in dat de ontslagen werknemer terugkeert in het arbeidsproces. 

 

Als de werkgever 30 dagen na het reïntegratieverzoek van de onrechtmatig ontslagen werknemer deze niet terug in dienst neemt, is naast het recht op een hogere vergoeding ook een bijkomende vergoeding verschuldigd bestaande uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte:

 

 • forfaitair: het lopende loon van 
  • 2 jaar als de werknemer minder dan 10 jaar tewerkgesteld was.
  • 3 jaar als de werknemer tussen de 10 en 20 jaar tewerkgesteld was.
  • 4 jaar als de werknemer meer dan 20 jaar tewerkgesteld was.
 • variabel: het loon voor het resterende gedeelte van het mandaat van de werknemer.

 

Er zijn ook uitzonderingen voorzien in de wet waarbij deze vergoeding moet worden uitbetaald zonder reïntegratieverzoek.

Reïntegratie werd niet aangevraagd

Als een ontslagen personeelsafgevaardigde, vakbondsvertegenwoordiger of kandidaat de reïntegratie niet aanvraagt, heeft deze slechts recht op het forfaitair gedeelte van de vergoeding. 

 

Ook hier spelen nog heel wat uitzonderingen.

 

Cumul met andere vergoedingen

Wat in de praktijk regelmatig voorvalt, is de vraag rond de combinatie van de vergoeding ontslag vakbondsafgevaardigde, zoals hierboven besproken, met andere vergoedingen zoals opzeggingsvergoedingen of andere beschermingsvergoedingen.

Opzeggingsvergoedingen

Combinatie van de vergoeding ontslag vakbondsafgevaardigde en een opzeggingsvergoeding wegens verbreking van een arbeidscontract is niet mogelijk.

 

De vergoeding ontslag vakbondsafgevaardigde primeert.

Andere beschermingsvergoedingen

Een combinatie met een vergoeding voor bijvoorbeeld ontslag wegens ziekte of moederschap is in sommige gevallen mogelijk. Maar ook hier zijn er een reeks uitzonderingen en nuances.

 

Het is dan ook aangewezen om het advies van een gespecialiseerd advocaat in te winnen indien je betrokken bent in een geschil rond vergoedingen voor ontslag van vakbondsafgevaardigde. Je kunt hiervoor terecht bij onze experts. Laat gerust een bericht achter via info@bannister.be of bel ons via 03/369.28.00. 

Wanneer is een persoon beschermd?

Een vraag die regelmatig voorkomt is: wanneer begint en eindigt de bescherming van de vakbondsafgevaardigden?

 

Het antwoord is – opnieuw – niet eenvoudig.

Het begin van de bescherming

De bescherming begint op de dertigste dag, die de aanplakking van het bericht van aankondiging van de datum van de verkiezingen voorafgaat. Deze kandidatenlijsten kunnen ingediend worden tot 35 dagen na de dag van aanplakking. Deze ingewikkelde regeling heeft twee gevolgen:

 

 • De betrokken werknemer heeft bescherming met retroactieve werking.
 • Tijdens deze periode van 65 dagen weet je als werkgever niet dat de werknemer beschermd is.

 

Vermoed je dat een werknemer zich kandidaat heeft gesteld, louter om een ontslag te vermijden? Dan zijn er bijkomende juridische stappen die je als werkgever kunt ondernemen.

Het einde van de bescherming

Het einde van de bescherming is gelukkig iets eenvoudiger te bepalen. Deze loopt immers tot de installatie van de volgende vertegenwoordigers, meer specifiek tot aan de eerste vergadering na de nieuwe verkiezingen.

 

De ontslagbescherming eindigt ook als het mandaat van de betrokken werknemer afloopt, zoals bij intrekking van het mandaat of overlijden. Daarnaast zijn er nog een hele reeks mogelijke situaties waardoor de ontslagbescherming komt te vervallen. 

Contacteer een expert

Het is niet mogelijk om alle formaliteiten en nuances rond deze complexe regelgeving op één webpagina weer te geven, daarvoor heb je al snel een boek nodig. Het is dan ook aangewezen om de hulp van een gespecialiseerd advocaat in vergoedingen ontslag vakbondsafgevaardigden in te schakelen als je te maken krijgt met een probleem van deze materie.

 

Wens je het advies of de bijstand van een gespecialiseerde advocaat? Neem dan vandaag nog contact op met één van onze experts via info@bannister.be of via het telefoonnummer 03/369.28.00.