Arbeidsongeval

In België worden er maandelijks ongeveer 15.000 arbeids(weg)ongevallen genoteerd. Zowel voor werkgevers als werknemers kan een arbeidsongeval verregaande gevolgen hebben.

Werkgever

Als werkgever bent u verplicht om zich te verzekeren tegen arbeids(weg)ongevallen. Ondanks deze verzekering kan u zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk alsnog aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ‘ernstig arbeidsongeval’.

 

Heeft u de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer nageleefd? Heeft u voldoende beschermingsmiddelen voorzien? Genoten uw werknemers de nodige opleidingen?

De gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling kunnen zeer zwaar zijn: geldboetes, schadevergoedingen en zelfs gevangenisstraffen.

 

Wij begeleiden u vanaf het arbeidsongeval, bij het politieverhoor, bij het opstellen van het verplicht omstandig verslag, bij de besprekingen met de sociale inspectiediensten en  bij eventuele juridische procedures.

Werknemer

Bent u als werknemer het slachtoffer van een arbeids(-weg)ongeval en weigert de arbeidsongevallenverzekeraar het arbeidsongeval te aanvaarden? Betwist de verzekeraar dat het ongeval plaatsvond op weg van of naar het werk?

 

Aanvaardt de arbeidsongevallenverzekeraar uw arbeidsongeval, dan zal het er op aankomen dat de juiste medische gevolgen verbonden worden aan het ongeval. Het gebeurt regelmatig dat de verzekeraar een slachtoffer genezen verklaard zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid minimaliseert.

Het is van cruciaal belang dat er een juiste beoordeling wordt gemaakt van de lichamelijke letsels zodat u correct vergoed wordt voor uw arbeidsongeschiktheid en de medische kosten die hieraan verbonden zijn.

 

Ons team bestaat uit experten in het arbeids-, aansprakelijkheids- en strafrecht die u efficiënt en met kennis van zaken begeleiden en bijstaan doorheen het proces van een arbeidsongeval.

Heeft u vragen omtrent arbeidsongevallen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!