Sociale zekerheid

Het sociaal zekerheidsrecht creëert een sociaal vangnet wanneer er een einde komt aan de arbeidsrelatie of de zelfstandige samenwerking. De belangrijkste doelstelling van de sociale zekerheid is het voorzien in een vervangend inkomen voor werknemers of zelfstandigen die in de onmogelijkheid verkeren om te werken of om voor zichzelf een inkomen te verwerven.

 

Zowel voor zelfstandigen, werkgevers als werknemers kunnen er discussies en geschillen ontstaan binnen het sociaal zekerheidsrecht.

Zelfstandige

Als zelfstandige in hoofd of bijberoep bent u verbonden aan een sociaal verzekeringsfonds waaraan u ieder kwartaal sociale zekerheidsbijdragen moet betalen. In ruil hiervoor kan u als zelfstandige rekenen op een aantal sociale rechten ( o.a. bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, pensioen,…)

Heeft u een conflict met uw sociaal verzekeringsfonds? Heeft u vragen over uw pensioenrechten? Ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering? Neem contact met ons op! Wij adviseren u over uw rechten, staan u bij in discussies met de bevoegde diensten en verdedigen uw belangen voor de rechtbank.

Werkgever

Als werkgever heeft u tal van verplichtingen tegenover de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) indien u personeel tewerkstelt. Over deze verplichtingen rijzen vaak discussies en geschillen met de RSZ. De inzet van deze geschillen kunnen zeer hoog zijn. De RSZ kan niet alleen de eigenlijke bijdragen vorderen, maar ook bijdragenopslagen en intresten.

 

Klassieke discussies gaan o.a. over zwartwerk, deeltijdse arbeid, toekenning van forfaitaire kostenvergoedingen, schijnzelfstandigheid, … Heeft u vragen over de RSZ of wenst u begeleiding bij een discussie met de RSZ? Aarzel niet en contacteer ons.

rsz inspectie advocaat

Werknemer

U bent ontslagen maar ontvangt geen werkloosheidsuitkering van de RVA? De uitbetaling van uw werkloosheidsuitkering werd stopgezet? Of u wordt geconfronteerd met een terugvordering van de werkloosheidsuitkeringen?

 

U heeft recht op een invaliditeitsuitkering maar deze wordt geweigerd door het RIZIV? Uw invaliditeitsuitkering werd plots stopgezet?

 

Van de ene dag op de andere ontvangt u geen kinderbijslag meer? U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd maar het pensioen dat u ontvangt is lager dan verwacht?

Over al deze vragen en vele andere gingen onze advocaten reeds meermaals succesvol in discussie met de bevoegde (overheids-)diensten.

 

Wordt u geconfronteerd met een negatieve beslissing? Contacteer ons en wij onderzoeken voor u welke rechten u kan laten gelden.

Heeft u vragen omtrent sociale zekerheid?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!