Sociaal strafrecht

Het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht wemelt van de wettelijke verplichtingen voor werkgevers.  Een sociaalrechtelijke inbreuk is snel gebeurd. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor u als werkgever want een groot deel van de inbreuken worden ook strafrechtelijk gesanctioneerd.

Een inbreuk op de sociale wetgeving

Een inbreuk op de sociale wetgeving komt vaak maar aan het licht na een(on)aangekondigde controle door de sociale inspectiediensten. Mogelijke inbreuken zijn:

  • Dimona of Limosa-aangifte;
  • Arbeidsduur en uurroosters;
  • Zwartwerk;
  • Betaling van lonen;
  • Kinderarbeid,
  • Niet naleving Welzijnsreglementering;

Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan u ofwel strafrechtelijk vervolgd worden voor de correctionele rechtbank ofwel een administratieve geldboete opgelegd krijgen.

 

Ons gespecialiseerd team bestaat uit experten in het arbeids- en strafrecht die hun kennis en praktijkervaring verenigen om u optimaal te begeleiden en bij te staan in de gesprekken met de sociale inspectie, het verweer tegen een administratieve geldboete en de procedure voor de correctionele- of arbeidsrechtbank.

Heeft u vragen omtrent sociaal strafrecht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!