Handelsvertegenwoordiger

Handelsvertegenwoordigers zijn werknemers die in de uitoefening van hun functie hoofdzakelijk en op bestendige wijze klanten opsporen en bezoeken met het oog op het onderhandelen en/of afsluiten van contracten.  Of een werknemer al dan niet het statuut van handelsvertegenwoordiger heeft, kan van groot belang zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen handelsvertegenwoordigers bij ontslag immers aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding, bovenop de normale opzeggingsvergoeding. Daarnaast gelden er voor handelsvertegenwoordigers specifieke regels voor de opname van een niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst en de betaling van commissielonen.

Handelsagent

Een handelsagent is een zelfstandige handelstussenpersoon die in opdracht van een onderneming bemiddelt met klanten en in naam en voor rekening van de onderneming contracten kan afsluiten.

De handelsagent bepaalt zelf zijn werkregime en kan gelijktijdig voor meerdere opdrachtgevers werken. Bij de beëindiging van de zelfstandige handelsrelatie heeft de handelsagent bovenop de opzeggingsvergoeding, ook recht op een uitwinningsvergoeding.

Klassieke discussies bij handelsvertegenwoordiging en handelsagentuur gaan over het statuut zelf, het recht op uitwinningsvergoeding, de geldigheid van het concurrentiebeding en het al dan niet voeren van oneerlijke concurrentie.

Onze advocaten beschikken in deze materie over een jarenlange ervaring en staan u dan ook met raad en daad bij.

Heeft u vragen over handelsvertegenwoordiging of handelsagentuur? Contacteer ons!

Ook voor de opmaak van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers of een handelsagentuurovereenkomst kan u rekenen op onze expertise!