WILFRIED RAUWS

wilfried.rauws@bannister.be
03/369.28.00

 

Voorkeurmateries:
Ontslagspecialist, individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht

Wilfried Rauws studeerde aan de Universiteit Antwerpen en volgde daarna aan de Vrije Universiteit Brussel het bijzonder licentiaat sociaal recht. Hij startte zijn professionele carrière als assistent aan de Universiteit Antwerpen en behaalde er in 1986 zijn doctoraat in de rechten over de Civielrechtelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de grootste onderscheiding.

Hij was advocaat aan de Balie te Antwerpen van 1986 tot 2001 in het kantoor van wijlen Stafhouder Jos Van Goethem. Daarna ving zijn academische carrière aan, achtereenvolgens als hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel tot september 2021. Hij was deeltijds werkzaam als hoofddocent aan de Universiteit Maastricht tot 2020 en decaan van de Faculteit Recht en Criminologie aan vrije Universiteit Brussel van 2014 tot 2018.

Hij was plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Thans is hij plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen, het Belgische lid van de European Labour Law Network en hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad.