Draai ik als werknemer zelf op voor de onkosten van mijn woon-werkverkeerverplaatsing?

Volgens een rapport van Securex ontvangt één vijfde van de werknemers nog steeds geen mobiliteitsvoordelen van hun werkgever. Dit is frappant aangezien de meerderheid van de werknemers dagelijks de verplaatsing dient te maken van en naar het werk. De vraag stelt zich dan ook of u als werknemer aanspraak maakt op mobiliteitsvoordelen.

Een doorgedreven analyse van de wetgeving leert ons dat het recht van een werknemer op mobiliteitsvoordelen afhankelijk is van de sector waarin men werkzaam is. In ieder geval zal de manier waarop een werknemer zich naar de werkvloer begeeft cruciaal zijn in de beoordeling of men aanspraak maakt op een tegemoetkoming van de werkgever en hoe die er moet uitzien. In wat volgt worden de belangrijkste principes geschetst. Opgelet op sectoraal niveau kunnen er afwijkende regels gelden.

Verplaatsing per openbaar vervoer  

Indien je je verplaatst van en naar het werk met de trein, dan zal je werkgever steeds moeten tussenkomen in de prijs van je treinkaart of treinticket, ongeacht de afstand van het traject. In tegenstelling tot de regeling met de trein is er voor het ander gemeenschappelijk openbaar vervoer wél een minimumafstand voorzien. Je werkgever zal in principe financieel tussenkomen voor de verplaatsingen van minstens 5 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte. Toch zien we dat bepaalde sectoren cao’s hebben afgesloten waar deze minimumafstand werd verminderd of zelfs afgeschaft.

Verplaatsing per fiets

Kom je met de fiets naar het werk, dan betaalt je werkgever eventueel een fietsvergoeding indien dit voorzien is op het niveau van de sector of in de onderneming. Het maximale bedrag op fiscaal vlak van de fietsvergoeding die toegekend kan worden, bedraagt € 0,24 per kilometer.

Verplaatsing per privé-voertuig

De wet voorziet echter geen verplichte werkgeverstussenkomst wanneer je als werknemer woon-werkverplaatsingen met je privé-voertuig doet (auto, moto, motorfiets, …). Slechts wanneer dit voorzien wordt in een sectorale cao, moet de werkgever tussenkomen bij het gebruik van uw privé-voertuig. In de praktijk gebruikt men vaak de forfaitaire kilometervergoeding.

Hoewel een vijfde van de Belgische werknemers nog steeds geen mobiliteitsvoordelen ontvangt, zou een woon-werkverkeervergoeding voor velen aldus wel interessant kunnen zijn.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.

Auteur: Mr. Maxim Korthoudt
9 september 2021