[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Een niet-concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer zich ertoe verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen. Hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Sociale Verkiezingen 2024 Via sociale verkiezingen kiezen werknemers van een onderneming hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op het werk. Werknemers die worden voorgedragen als kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad...

De zomervakantie loopt bijna ten einde. Veel studenten hebben tijdens de zomervakantie een vakantie- of studentenjob maar wensen ook de komende maanden nog aan de slag te gaan als student. Studenten zijn echter gebonden aan heel wat restricties. Wij helpen je verder over wat kan en...

Het tijdskrediet type “landingsbaan” is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij de werknemer vanaf een bepaalde leeftijd zijn carrière-vliegtuig vreedzaam richting pensioen-terminal kan besturen. Bepaalde werknemers hebben vanaf 55 jaar (in plaats van 60 jaar) recht op uitkeringen als ze 1/5 of ½ landingsbaan nemen. De sociale...

De Federale, Waalse en Vlaamse overheid verbieden TikTok op werktelefoons van hun personeel. De reden van het verbod betreft de bescherming van staatsgevoelige informatie. Dit aangezien de gegevens van gebruikers van TikTok niet volgens de EU-standaarden worden beschermd. Hoe zit dat bij privé bedrijven? Kan de...

Maandag 5 december 2022 ging het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 van start. Gedurende 6 à 9 maanden zullen 7 vrouwen en 5 mannen effectief zetelen als juryleden. Daarnaast werden ook 24 reserveleden uitgeloot. Elke werknemer kan als burger worden opgeroepen om te...

Wat is een KMS? Normaal heeft de rechter, conform het Gerechtelijke Wetboek, de opdracht om partijen te verzoenen. Echter, om deze taak concreet in te vullen werd er een proefproject opgestart en richtte de Arbeidsrechtbank sedert 1 januari 2023 een Kamer voor Minnelijke Schikking in, dewelke...

Het parlement keurde op 21 oktober 2022 de tekst van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid goed. Conform artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werknemer, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voor te leggen ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens...