Het parlement keurde op 21 oktober 2022 de tekst van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid goed. Conform artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werknemer, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voor te leggen ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens...

Op 25 juli 2021 trad de Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof (BS 15 juli 2021) in werking. De oude regelgeving omtrent het...

De bedrijfswagen blijft een populair middel voor werkgevers om het loonpakket van hun werknemers op te waarderen. Het beschikbaar stellen van een bedrijfswagen blijkt echter niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn. Regelmatig krijgen wij van werkgevers en werknemers de vraag wie opdraait voor de...

Ben jij klaar om het verschil te maken? Om uitzonderlijke prestaties te leveren? Ben jij er net zoals ons van overtuigd dat focus, discipline, zelfvertrouwen en hard werk tot successen leidt? Dan ben jij onze cup of tea! Bij Bannister zitten we niet te wachten op...