De Federale, Waalse en Vlaamse overheid verbieden TikTok op werktelefoons van hun personeel. De reden van het verbod betreft de bescherming van staatsgevoelige informatie. Dit aangezien de gegevens van gebruikers van TikTok niet volgens de EU-standaarden worden beschermd. Hoe zit dat bij privé bedrijven? Kan de...

Maandag 5 december 2022 ging het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 van start. Gedurende 6 à 9 maanden zullen 7 vrouwen en 5 mannen effectief zetelen als juryleden. Daarnaast werden ook 24 reserveleden uitgeloot. Elke werknemer kan als burger worden opgeroepen om te...

Wat is een KMS? Normaal heeft de rechter, conform het Gerechtelijke Wetboek, de opdracht om partijen te verzoenen. Echter, om deze taak concreet in te vullen werd er een proefproject opgestart en richtte de Arbeidsrechtbank sedert 1 januari 2023 een Kamer voor Minnelijke Schikking in, dewelke...

Het parlement keurde op 21 oktober 2022 de tekst van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid goed. Conform artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werknemer, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, een geneeskundig getuigschrift voor te leggen ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens...

Op 25 juli 2021 trad de Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof (BS 15 juli 2021) in werking. De oude regelgeving omtrent het...