Sociale verkiezingen 2024 – de occulte periode is gestart!

Sociale Verkiezingen 2024

Via sociale verkiezingen kiezen werknemers van een onderneming hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad (OR) en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op het werk.

Werknemers die worden voorgedragen als kandidaat-personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk genieten van zeer verregaande ontslagbescherming, zelfs als ze niet worden verkozen.

Occulte-periode

De effectieve verkiezingen (stemming) vinden pas plaats in mei 2024, maar er zijn al zaken waar een onderneming rekening mee moet houden voorafgaand aan de stembusgang.

Eén van die belangrijke zaken betreft de occulte-periode: een periode van 65 dagen. De occulte periode is de periode waarin de onderneming nog niet weet welke werknemers zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingen, terwijl deze werknemers al beschermd zijn tegen ontslag.

De definitieve kandidatenlijsten moeten uiterlijk op de vijfendertigste dag na de officiële start van de kiesprocedure (X+35) bij de werkgever worden ingediend, terwijl de ontslagbescherming van deze kandidaten al start op de dertigste dag voor de aankondiging van de verkiezingsdatum (X-30).

Gedurende 65 dagen (tussen dag X-30 en dag X+35) heeft de onderneming geen kennis van welke werknemers op de kandidatenlijsten zullen staan, aangezien de definitieve kandidatenlijsten pas eind maart of begin april bekend zijn.

De ontslagbescherming van werknemers die als kandidaat worden voorgedragen voor de sociale verkiezingen van 2024, start dus al in januari 2024 (120 dagen voor de verkiezingsdag), ruim voordat u als werkgever op de hoogte bent van hun kandidatuur.

Als werkgever is het tijdens deze periode belangrijk om rekening te houden met de “occulte” periode vanwege de geldende ontslagbescherming. Als een werkgever tijdens deze periode van 65 dagen tot ontslag overgaat, loopt hij het risico een beschermde werknemer te ontslaan zonder het te weten en zonder de voorgeschreven procedures te volgen. Dit kan leiden tot het betalen van hoge beschermingsvergoedingen. Wees dus gewaarschuwd als werkgever!

Heb je vragen over de sociale verkiezingen? Onze experts staan voor je klaar. Neem contact met ons op via info@bannister.be of via 03 369 28 00.