Studentenarbeid

De zomervakantie loopt bijna ten einde. Veel studenten hebben tijdens de zomervakantie een vakantie- of studentenjob maar wensen ook de komende maanden nog aan de slag te gaan als student.

Studenten zijn echter gebonden aan heel wat restricties. Wij helpen je verder over wat kan en mag.

De 600-urenregeling

Elke student krijgt van de overheid een pakket van 600 uren per kalenderjaar. Gedurende deze 600 uren kan je werken zonder al te hoge sociale bijdragen te betalen.

Voor jou als student is het mogelijk om onder de 600-urenregeling te werken als je:

  • Student bent;
  • Oud genoeg bent (je bent 16 jaar of je bent 15 jaar én hebt de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs reeds gevolgd);
  • Niet werkt wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen.

Respecteren van de 600-uren regeling

Het is enorm belangrijk de 600-urenregeling te respecteren en je aan de wettelijke grenzen te houden zonder deze te overschrijden. Als student mag je zo’n 600 uren per jaar werken tegen verminderde sociale bijdragen (die zijn bijna onbestaand, want als student word je bijna niet belast). Van zodra je als student over die 600 uren gaat word je daar hoger op belast of althans, dan gelden er hogere sociale bijdragen, waardoor je minder zal overhouden van je inkomsten verworven uit studentenarbeid.

Die 600 uren mag je als student nog combineren met 190 uur aan verenigingswerk (sportsector, socioculturele sector).

Als student is het verder heel belangrijk dat je het aantal uren respecteert en de regels van het kinderbijslagfonds respecteert (i.e. de regels over het aantal uren dat je per kwartaal mag werken). Als je meer werkt kan het zijn dat je ouders hun kinderbijslag verliezen.

Verder kan het ook zijn dat als je als student te veel verdient, dat je enerzijds zelf belastingen moet betalen en anderzijds dat jouw ouders meer belastingen moeten betalen omdat je als ‘kind’ niet meer ten laste bent. Voor 2023 werd het bedrag bepaald op 14.514,29 EUR bruto per jaar. Als student mag je meer verdienen dan 14.514,29 EUR bruto per jaar, maar hou er dan rekening mee dat je zelf belastingen zal moeten betalen.

Student@work

Een heel handige website voor studenten is student@work. Daar kan je als student heel eenvoudig informatie vinden over hoeveel uren je reeds gepresteerd hebt gedurende het jaar.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat? Neem dan gerust contact met ons op via info@bannister.be of via 03.369.28.00.